ALOCAŢIA DE STAT  (0-2 ANI - 200 LEI/LUNĂ,

2-18 ANI - 42 LEI/LUNĂ).

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicată, toţi copii cetăţeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocaţie de stat în cuantum de 200 lei/lună până la vârsta de 2 ani şi 42 de lei lună până la vârsta de 18 ani. Alocaţia se acordă şi după împlinirea vârstei de 18 an a tânărului, dacă acesta urmează cursurile de zi ale unei forme de învăţământ liceal, organizat în condiţiile legii şi nu repetă anul şcolar.

  • Cerere tip;
  • Actele de identitate ale reprezentanţilor legali - copie şi original; (mama şi tatăl cu domiciliul în localitate);
  • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită alocaţia de stat - copie şi original;
  • Dosar cu şină.
  • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 
  • Alte acte solicitate după caz: certificat de căsătorie; hotărâre de divorţ; hotărâre judecătorească de încredinţare, încredinţare în vederea adopţiei, de plasament, de plasament în regim de urgenţă, de instituire a tutelei; certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap etc.
  • Persoanele carora li se face plata alocatiei de stat pentru copii sunt obligate sa comunice orice schimbare in privinta componentei familiei sau a domiciliului/resedintei care poate determina încetarea sau modificarea acordarii drepturilor de alocatie de stat pentru copii, in termen de cel mult 15 zile de la aparitia acesteia, inclusiv situatia in care cetatenii romani isi stabilesc rezidenta in alta tara impreuna cu copiii lor.

 

Cererea se depune la Compartimentul de Asistenta Sociala si Registratura din cadrul Primariei Comunei Balcani şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacau.

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BACAU  soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata alocaţiei de stat pentru copil pentru cererile aprobate (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).

 

Baza legislativă: