hartaComuna Balcani este situată în Depresiunea Tazlău, pe cursul superior al râului Tazlău, fiind alcătuită în forma ei actuală în anul 1956 prin unificarea fostelor comune Frumoasa şi Schitu-Frumoasa, cât şi prin includerea satului Ludaşi ce aparţinuse comunei Băseşti.

Drumul comunal 186 Balcani - Schitu-Frumoasa este modernizat (asfaltat) recent pe o lungime de aproximativ 8 km, înlesnind accesul într-o zonă montană de o rară frumuseţe, cu un microclimat ce permite etajului de conifere să coboare sub 400 m altitudine (singurul loc din ţară).

În limitele sale actuale, comuna Balcani cuprinde 11.302 ha, suprafaţă ce o plasează în rândul comunelor mari ale judeţului. Comuna Balcani se află la o distanţă de aproximativ 50 km faţă de municipiul Bacău, relieful montan din vestul comunei atinge peste 1.000 m altitudine (Bâtca Rugilor-1.065 m) şi coboară în trepte spre est unde cea mai mică altitudine se află în Lunca Tazlăului (347 m - Ludaşi) ca apoi să crească spre est în perimetrul teraselor din stânga Tazlăului unde în Piscul Caselor (BOZU) atinge 502 m. Lunca Tazlăului are o lăţime de aproximativ 1 km la confluenţa râului Tazlău cu pârâul Schit (Frumoasa Mare), luncă ce reprezintă principalul sector agricol al satelor Frumoasa, Balcani şi Ludaşi.

 

 

 

Administratie

            Comuna Balcani are în componenţă patru sate: Balcani, satul de reşedinţă, Frumoasa, Ludaşi şi Schitu Frumoasa. Se învecinează la nord cu judeţul Neamţ, la vest cu comuna Zemeş, la sud cu comuna Solonţ şi comuna Pârjol, iar la est cu comuna Blăgeşti.

 

Obiective turistice

            Centrul de ceramică populară şi de prelucrare artistică a lemnului;

            Monumente dedicate eroilor neamului în satele Balcani şi Schitu-Frumoasa.

            Două biserici ortodoxe din lemn datând din anul 1700 situate în satele Ludaşi şi Balcani.

 

Demografie

            La recensământul populaţiei din 2002, populaţia comunei Balcani era de 8051 locuitori dintre care 7754 erau etnici români, 67 etnici maghiari, 45 etnici romi, 183 ceangăi şi 2 etnici de altă etnie.

 

Evenimente locale:

            Târg săptămânal - organizat duminica
            Bâlci anual - 22 iulie
            Festivalul "Datini şi obiceiuri de anul nou" - 31 decembrie
            Ziua copilului -1 iunie.

 

Monitorul Oficial Local

Taxe si impozite online

Plătește taxele și impozitele prin serviciul 

www.ghiseul.ro

Ghiseul.ro